drogi_09_2019_okladka_wycieta.png
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (46) 2019

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

 

W bieżącym numerze:

  • przedstawiamy zalety zastosowania betonu cementowego do wzmocnienia nawierzchni dróg lokalnych – ułożenie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego na drodze o innej nawierzchni,
  • przybliżamy technologię recyklingu w różnych odmianach jako sposób na szybki remont drogi – czas do oddania remontowanego odcinka do ruchu nie przekracza kilku dni,
    a w przypadku recyklingu na gorąco – kilku godzin,
  • odpowiadamy na pytanie, czy możliwe jest dokonanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna,
  • wyjaśniamy, w jaki sposób zaliczyć drogę do danej kategorii bądź pozbawić drogi jej kategorii,
  • omawiamy krok po kroku Katalog typowych drogowych obiektów mostowych i przepustów, przydatne narzędzie wspomagające proces decyzyjny dla zarządców dróg oraz działających w ich imieniu projektantów oraz wykonawców,
  • podpowiadamy, jakie rozwiązania na przejazdach dla rowerzystów poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • analizujemy problem nieustalonego pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów i wskazujemy, jak je prawidłowo ustalić,
  • dzielimy się wskazówkami dotyczącymi jesiennego utrzymania dróg na terenach objętych szkodami górniczymi.
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowych na drogach gminnych

Jednym ze sposobów na szybki remont drogi jest recykling, który pozwala skrócić czas do oddania remontowanej drogi do ruchu do zaledwie kilku dni, a w przypadku recyklingu na gorąco nawet do kilku godzin. Warto wspomnieć, że technologia ta pozwala również zaoszczędzić na kosztach zakupu nowych materiałów i chroni środowisko i choćby z tych względów warto się nią zainteresować.

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Jesienne utrzymanie dróg na terenach objętych szkodami górniczymi

Na drogach, na których występowały lub występują szkody górnicze wywołane zapadaniem się podbudowy drogi szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie przeprowadzenie jesiennych robót utrzymaniowych. Zapewnienie odwodnienia torowiska drogowego, ustalenie odcinków zagrożonych przełomami i odpowiednie ich zabezpieczenie oraz oczyszczenie sieci kanalizacyjnej pozwoli na dłuższe funkcjonowanie tych dróg.

 

PROJEKTOWANIE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być także świetnym sposobem na wzmocnienie remontowanych dróg lokalnych, niezależnie od zastosowanej w niej konstrukcji, a także przy wzmacnianiu konstrukcji i podnoszeniu standardu drogi.

 

TOMASZ SIWOWSKI DAMIAN KALETA GRZEGORZ KUCZAJ wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów

Katalog typowych drogowych obiektów mostowych i przepustów stanowi narzędzie wspomagające proces decyzyjny dla zarządców dróg oraz działających w ich imieniu projektantów i/lub wykonawców, jest również nieocenioną pomocą w procesie ofertowania drogowych obiektów mostowych i przepustów przez wykonawców składających oferty w przetargach publicznych, w szczególności w powszechnie stosowanym systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Inwestorowi umożliwia wybór optymalnego pod względem kosztu i czasu realizacji rodzaju obiektu mostowego, ułatwia opis przedmiotu zamówienia publicznego i może stanowić część materiałów przetargowych w przetargach publicznych. Poza tym może służyć do weryfikacji techniczno-ekonomicznej propozycji projektantów i/lub wykonawców. Wykonawcy pozwala zaś na szybkie przedmiarowanie robót, podaje minimalne ilości podstawowych materiałów niezbędnych do budowy, wskazuje optymalne technologie budowy oraz definiuje podstawowe wymagania techniczne dla podstawowych materiałów konstrukcyjnych.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRAWO W PRAKTYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Czy możliwe jest dokonanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna?

W maju 1975 r. Skarb Państwa nabył aktem notarialnym od osoby fizycznej, w trybie art. 6 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. Dz. U. z 1974 r. Nr 10,  poz. 64), działkę ewidencyjną nr 7 o powierzchni 2,3226 ha (grunt wraz z częściami składowymi) z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego. We wrześniu 2013 r. spadkobierca zbywcy zwrócił się o zwrot części ww. nieruchomości, obecnie wchodzącej w skład działki ewidencyjnej nr 13/2, położonej przy ul. Komornickiej w Wirach.