okladka.jpg
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (43) 2019

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

W najnowszym wydaniu czasopisma piszemy między innymi o tym:

  • czym się kierować przy wyborze konstrukcji nawierzchni, które z nich są tańsze w perspektywie wieloletniej, a w które nie warto inwestować,
  • jakie nawierzchnie sprawdzają się na drogach zamiejskich, a jakie w mieście,
  • w jaki sposób efektywnie łączyć drogę dla rowerów z innymi elementami infrastruktury – podpowiadamy, jak prowadzić drogę dla rowerów w pobliżu przystanku, jakie rozwiązania stosować przy skrzyżowaniach oraz jak omijać przeszkody wchodzące w przekrój drogi rowerowej w postaci drzew czy słupów,
  • o czym należy pamiętać, by realizować potrzeby pieszych użytkowników ruchu- jak wyznaczać ciągi piesze, jakie nawierzchnie stosować na chodnikach, na kim ciąży odpowiedzialność za utrzymanie chodników,
  • jaki jest zakres obowiązków zarządcy drogi w odniesieniu do kwestii odpadów i zanieczyszczeń w pasie drogowym, skupiając się na aspektach prawnych tego zagadnienia – odpowiadamy na pytania, co właściwie jest odpadem, na kim ciąży odpowiedzialność usunięcia wyciekłych z uszkodzonych aut na jezdnię substancji ropopochodnych,
  • jak rozwiązywać problemy związane z lokalizacją reklam w pasie drogowym,
  • jak postępować w przypadku różnego rodzaju procesów korozyjnych, by skutecznie zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem,
  • jakie skuteczne metody zabezpieczania przed korozją stosować w przypadku stalowych części maszyn, po które farby zabezpieczające sięgnąć w przypadku danego podłoża.

Miłej lektury!

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

 
 
Zamów prenumeratę

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni

Wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi nie jest sprawą prostą. Wielu projektantów zapomina o dokładnej analizie w tym zakresie, a co gorsza – bywa, że w przetargach z góry narzucone są konkretne rozwiązania. Rodzi to później wiele omawianych w artykule problemów, których można byłoby uniknąć, gdyby rozpocząć planowanie od dokładnej analizy realnej sytuacji i potrzeb społeczności.

TADEUSZ KOPTA marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Drogi dla rowerów a inne urządzenia infrastrukturalne

Projektując drogi dla rowerów, należy zawsze brać pod uwagę warunki lokalne i natężenie ruchu, ale również dostępność obszaru, skrócenie dojazdu i zapewnienie konkurencyjności roweru wobec samochodu. Z założenia powinny być one dwukierunkowe, jednak nie zawsze poprowadzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy jest prawidłowym rozwiązaniem.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Czy na pewno dostrzegamy potrzeby pieszych?

W ostatnim czasie można zauważyć coraz większe zainteresowanie problemami pieszych, szczególnie w odniesieniu do terenów miejskich. Wiele większych miast publikuje własne specyfikacje dotyczące jednolitych zasad projektowania i wykonawstwa dróg rowerowych i chodników. W artykule omówiono kilka wybranych aspektów związanych z infrastrukturą przeznaczoną dla pieszych, które nie zawsze są prawidłowo uwzględniane przez projektantów i inwestorów.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Rodzaje procesów korozyjnych zachodzących w konstrukcjach maszyn drogowych

Maszyny drogowe, z racji pełnionych funkcji są w większym stopniu niż inne pojazdy narażone na zniszczenia o charakterze korozji. W celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i utrzymania dobrego stanu technicznego, a tym samym potencjału użytkowego, dobrze jest poznać podstawowe informacje na temat korozji, która jest złożonym zjawiskiem.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom na drodze w praktyce zarządcy drogi

Jednym z zadań zarządcy drogi jest okresowy pomiar poziomów substancji lub energii w środowisku, które zostały do niego wprowadzone w związku z eksploatacją drogi, i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom drogowym poprzez zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania na pas drogowy określonych substancji lub energii.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Problematyka zapewnienia działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej

Abstrahując od motywacji pytającego, zdarza się, że zarządca drogi zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dostępu danej działki ewidencyjnej do drogi publicznej. Z tego powodu warto przypomnieć, dlaczego to zagadnienie jest istotne z punktu widzenia przeciętnego uczestnika rynku nieruchomości – zarówno sprzedającego, jak i potencjalnego nabywcy.