okladka1.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (30) 2017

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

Początek roku to czas, w którym zarządcy dróg dokładają wszelkich starań, by utrzymać przejezdność dróg, usuwając z nawierzchni śnieg oraz warstwę lodu. Jednocześnie planują już rozpoczęcie nowych inwestycji drogowych i zaczynają gromadzić dokumentację konieczną do ich zrealizowania. Aby ułatwić to zadanie, publikujemy artykuł poświęcony analizie warunków ruchowych i stanu nawierzchni drogi. Wyjaśniamy w nim, dlaczego przygotowanie tego dokumentu może przesądzić o tym, czy droga będzie przejezdna nie tylko teraz, ale także za kilka lat.

W aktualnym numerze naszego magazynu poświęcamy sporo uwagi również obiektom mostowym. Znajdą w nim Państwo praktyczne porady związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji mostowych na podstawie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę oraz w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Piszemy także o tym, jak prawidłowo przeprowadzić okresową kontrolę obiektów mostowych.

Przydatne wskazówki związane z realizowaniem nowych inwestycji czekają na Państwa również w dziale prawnym, w którym nasz ekspert pokazuje, jak radzić sobie z problemem zbędnych części nieruchomości drogowej, które pozostają po wykupie nieruchomości pod budowę dróg.

Choć tematyka realizowania inwestycji drogowych zdominowała aktualny numer czasopisma, to znalazło się w nim miejsce również na porady dotyczące zamówień in-house po nowelizacji Prawa zamówień publicznych, opis inspirującego pomysłu krotoszyńskich urzędników na wprowadzenie systemu rowerów miejskich niskim nakładem środków oraz wiele innych, również ciekawych artykułów.

Zachęcam do lektury i życzę pomyślności
oraz samych sukcesów w 2017 r.

Nina Kinitz
Redaktor naczelna
„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (30) 2017

Okresowe kontrole obiektów mostowych

Obiekty mostowe mające książkę ewidencyjną podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym raz do roku oraz co 5 lat, a także przeglądom szczegółowym przed wykonaniem prac remontowych. Przeglądy kontrolne może wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, posiadająca wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w ocenach stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (30) 2017

Analiza warunków ruchowych i stanu nawierzchni drogi w praktyce

Faza projektowania dróg i ulic najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania dużej liczby uzgodnień, opinii i innych decyzji administracyjnych. Niestety bardzo często wielu projektantów w natłoku pism i korespondencji urzędowej zapomina o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest przeprowadzenie dokładnej analizy rzeczywistych i prognozowanych warunków ruchowych.

WYDARZENIA

Wydarzenia styczeń-luty | 1 (30) 2017

Jubileuszowe ŚWIATŁO w stolicy

XXV edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO odbędzie się w dniach 22-24 marca 2017 r. w Warszawie. Zarządcy dróg oraz przedstawiciele władz samorządowych, którzy wezmą udział w wydarzeniu, będą mogli skorzystać z praktycznych porad dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji oświetlenia drogowego oraz obejrzeć nowości rynkowe w centrum konferencyjnym EXPO XXI.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

DAMIAN MICHALAK styczeń-luty | 1 (30) 2017

Zamówienia in-house po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Zamówienia in-house to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów dotyczących obowiązującej od lipca br. nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy pozwalające udzielić zamówienia z wolnej ręki podmiotowi ściśle zależnemu od zamawiającego budzą wiele wątpliwości praktycznych. Jak je rozstrzygać? Konieczna jest znajomość orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (30) 2017

Umieszczanie znaków drogowych przez zarządców dróg

Specyfika ruchu drogowego wymaga przeniesienia ustalonych w przepisach prawnych zasad na drogę w postaci różnego rodzaju znaków drogowych. Już samo posłużenie się zapisem prawnym dla określenia zakazu lub nakazu jest, co do zasady, niewystarczające. Aby nie przerzucać na kierowcę ryzyka nieświadomego naruszania przepisów ruchu drogowego, stosuje się więc znaki drogowe, również te o charakterze informacyjnym.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (30) 2017

Problem z resztówką, czyli zbędne części nieruchomości drogowej

Jedną z konsekwencji dokonywania podziałów nieruchomości i pozyskiwania gruntów w związku z realizacją inwestycji drogowych jest pozostawienie przy dotychczasowym właścicielu części nieruchomości, która jest zbędna inwestorowi. Częstokroć władający takimi nieruchomościami żądają od zarządcy drogi wykupu tzw. resztówki, uznając subiektywnie, że nie nadaje się ona do wykorzystania na dotychczasowe cele. Czym jest resztówka? Jakie są przesłanki roszczenia dotyczące jej wykupu? Wreszcie, jakie stanowisko powinien zająć zarządca drogi? Na te i inne pytania odpowiada poniższy artykuł.

MARCIN KRAWCZYK styczeń-luty | 1 (30) 2017

Kiedy inwestor nie odpowiada solidarnie za podwykonawcę

Przesłanki i zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy są jednym z najaktualniejszych problemów związanych z inwestycjami budowlanymi zarówno tymi realizowanymi w formule zamówień publicznych, jak i przez inwestorów prywatnych. Ostatnie orzecznictwo pokazuje, iż kwestie te nadal w praktyce budzą kontrowersje.

WARTO WIEDZIEĆ

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (30) 2017

Przygotowanie i realizacja inwestycji mostowych – formalności od A do Z

Realizacja inwestycji mostowych jest nierozerwalnie związana z budową i rozbudową sieci transportowej. Są one niezbędne dla zapewnienia połączeń i pokonania przez drogę przeszkód w terenie. Obowiązujące przepisy przewidują różne tryby przeprowadzenia procesu budowy. Możliwa jest realizacja tych obiektów na podstawie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę oraz w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oto podstawowe wymogi dotyczące realizacji obiektów infrastruktury drogowej oraz problemy związane z wykonaniem robót zgodnie z procedurami.

TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (30) 2017

Rowerem zdrowiej nawet w smogu, czyli dlaczego warto inwestować w ścieżki rowerowe

Jeszcze do niedawna jazda na rowerze była przejawem prowadzenia zdrowego trybu życia. Czy jednak w obliczu rosnącego zanieczyszczenia powietrza wybór roweru jako środka transportu jest nadal korzystny dla zdrowia? I czy korzyści zdrowotne są większe niż ryzyko przebywania w smogu? Odpowiedzi na te pytania przynoszą wyniki badań naukowych.

DROGOWE INSPIRACJE