Materiały, Nawierzchnie, Normy

Materiały, Nawierzchnie, Normy

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Naprawa i utrzymanie poboczy gruntowych

Pobocza stanowią istotny element w przekroju drogi. Budowane są zarówno wzdłuż ulic, które charakteryzuje przeważnie przekrój krawężnikowy, jak i na drogach zamiejskich, gdzie ich znaczenie jest bardzo duże. Prawidłowo wykonane i utrzymywane pobocza, nie tylko utwardzone, lecz także gruntowe, pozwalają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz odpowiednie warunki odwodnienia powierzchniowego.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (12) 2014

Podbudowy drogowe z kruszyw według PN-S i WT-4

Podbudowa stanowi najważniejszy element konstrukcji nawierzchni drogowej. Odpowiada w największym stopniu za przenoszenie obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe. Dlatego tak ważne jest jej poprawne zaprojektowanie oraz wykonanie. Obecnie projektant dysponuje szeroką gamą materiałów i technologii produkcji podbudów. Niestety, jednocześnie występuje dużo niejasności w zakresie wyboru odpowiednich norm i wytycznych, co sprawia problemy zarówno projektantom, jak i wykonawcom, a także producentom materiałów (kruszyw i mieszanek).