Listy od Czytelników

Listy od Czytelników

marzec-kwiecień | 2 (25) 2016

Zgłoszenie robót, czy pozwolenie na budowę?

   Szanowni Państwo,

   pozwalam sobie przesłać pytanie, które mogłoby być tematem poruszanym na łamach kolejnych wydań „Dróg Gminnych i Powiatowych”. Dla nas, zarządców dróg w gminach, uzyskanie odpowiedzi jest niezmiernie ważne.

   W dotychczasowej praktyce, jako zarząd dróg gminnych, przygotowując inwestycje drogowe, których zakres robót ograniczał się tylko do działek stanowiących własność gminy i działki te stanowiły pas drogowy, składaliśmy do Starostwa Powiatowego tylko tzw. „zgłoszenie robót” i odpowiednią dokumentację budowlaną. Po 30 dniach od zgłoszenia robót mogliśmy przystąpić do realizacji zadania. Roboty te polegały na położeniu nowej warstwy asfaltowej (z krawężnikami lub bez) na istniejącej drodze gruntowej utwardzonej np. tłuczniem kamiennym.

   W tym roku otrzymaliśmy sygnał ze Starostwa Powiatowego, że w br., w przypadku opisanym powyżej, będziemy zmuszeni uzyskać pozwolenie na budowę. Kto ma rację?

Za odpowiedź z góry dziękuję.

Autor listu udostępnił swoje dane tylko do wglądu redakcji.