BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Zabezpieczenie antykorozyjne. Checklista

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Zamiatarki podciśnieniowe – uruchamianie. Checklista

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Zamiatarki elewatorowe – uruchamianie.Checklista

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Malowarka drogowa - codzienna obsługa

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Zabudowa stała czy wymienna – którą wybrać?

TAGI:
Coraz częściej w zarządach dróg i zakładach zajmujących się utrzymaniem porządku na drogach powstaje pytanie, czy zainwestować w zabudowę stałą – służącą tylko do jednego celu (np. do zamiatania), czy też w zabudowę wymienną, po zdemontowaniu której będzie można wykorzystać do innych celów nośnik w postaci samochodu ciężarowego lub ciągnika rolniczego. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w ekonomii i zdrowym rozsądku. POBIERZOPRACOWANIE

Utylizacja zrębka – sposób na rozwiązanie problemu zalegających stosów gałęzi

TAGI:
Sezonowe przycinanie drzew, kształtowanie korony oraz usuwanie uschniętych i chorych gałęzi to niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, od których wykonania zależy kondycja drzew. Są to czynności nieuniknione, które z reguły wykonuje się kilkakrotnie w ciągu roku. Ich celem jest utrzymanie drzew w dobrej kondycji, stanowią one bowiem nie tylko schronienie dla ptaków, ale przede wszystkim są naturalną fabryką tlenu. POBIERZOPRACOWANIE

Utrzymanie terenów podmokłych

TAGI:
Tereny podmokłe sprawiają służbom drogowym wiele kłopotów, ponieważ cieki wodne oraz niesprawna kanalizacja deszczowa przyczyniają się do podmywania warstw podbudowy drogi, a w porze zimowej powodują korozję nawierzchni drogowej. Aby zapobiec tego typu niekorzystnym zjawiskom należy zadbać o drożność przepustów zainstalowanych w ciągu rowów odwadniających jezdnię, natomiast na terenie miast bezwzględnie dbać o czystość studzienek spływowych, odprowadzających wodę z jezdni, a także czystość koszy filtracyjnych zamontowanych w studzienkach spływowych oraz drożność kolektorów ściekowych z kanalizacji deszczowej i sanitarnej. POBIERZOPRACOWANIE

Wiosenne utrzymanie dróg

TAGI:
Każdy z zarządów dróg staje przed wyzwaniem właściwego sezonowego wykorzystania pewnej grupy maszyn drogowych. Są one dostosowane do wykonywania określonego zadania w zależności od pory roku, lokalnego zapotrzebowania na daną usługę komunalną lub działania interwencyjnego, np. usuwania skutków awarii czy kataklizmu. POBIERZOPRACOWANIE

Utrzymanie dróg zimą

TAGI:
W sezonie zimowym zarządcy dróg muszą się zmierzyć z problemem zaśnieżonych dróg oraz śliskości ich powierzchni. Konieczne staje się więc regularne odśnieżanie i uszorstnianie nawierzchni za pomocą piasku, żwiru lub soli. Aby zimowe utrzymanie dróg przebiegało sprawnie, konieczne jest użycie specjalistycznych maszyn tj. pługi oraz posypywarki. POBIERZOPRACOWANIE

Utrzymanie dróg latem

TAGI:
W sezonie letnim, kiedy nawierzchnie dróg zostaną uprzątnięte z materiałów uszorstniających stosowanych w porze zimowej oraz naprawione zostaną ubytki w jezdni, należy przystąpić do odtworzenia znaków poziomych. Znakami tymi, jak wiadomo, są linie rozgraniczające pasy jezdni, przejścia dla pieszych, tzw. martwe pola, linie warunkowego zatrzymania się oraz inne znaki np. ostrzegawcze. Do tych prac używa się maszyn zwanych malowarkami. POBIERZOPRACOWANIE

Utrzymanie drogi otoczonej skarpami

TAGI:
Skarpy o dużym nachyleniu to takie, których różnica wysokości między dwoma punktami drogi kołowej lub kolejowej w odniesieniu do odległości dzielącej te punkty przekracza 10%. Tak duże nachylenie pojawia się na przykład wtedy, gdy droga jest prowadzona w wykopie, a więc znajduje się powyżej przyjętego poziomu terenu. Rola skarp jest istotna, ponieważ często sprowadza się do zabezpieczenia wyrobiska, przez które została poprowadzona droga, np. wtedy, gdy po obu jej stronach znajdują się zwałowiska z osuwającą się ziemią. Jak zatem zadbać o prawidłowe utrzymanie skarp? POBIERZOPRACOWANIE

Na które parametry maszyn do pielęgnacji zieleni warto zwracać uwage

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Które maszyny pomogą w utrzymaniu dróg leśnych

TAGI:
Drogi leśne często przebiegają przez obszary pokryte roślinnością o bardzo zróżnicowanym podłożu. Mogą je stanowić piaski, ewentualnie piaski i żwiry, ale również glina czy czarnoziem. Rodzaj podłoża jest istotny, ponieważ wymaga uwzględnienia odpowiedniego nacisku maksymalnego, przez co bezpośrednio wpływa na wybór maszyn wykorzystywanych do utrzymania przejezdności tych dróg. A o tym, jak bardzo jest ona ważna wie każdy, kto obserwował próbę wjazdu samochodem strażackim do płonącego lasu. POBIERZOPRACOWANIE

Jak pożytecznie zutylizować jesienne liście

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wzór zamowienia maszyny

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, UTRZYMANIE POBOCZY
Wzór dokumentu stanowiącego praktyczne uzupełnienie artykułu o efektywnym zarządzaniu bazą transportowo-sprzętową. POBIERZOPRACOWANIE

Wzór powiadomienia o zwrocie maszyny

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, UTRZYMANIE POBOCZY
Wzór dokumentu stanowiącego praktyczne uzupełnienie artykułu o efektywnym zarządzaniu bazą transportowo-sprzętową. POBIERZOPRACOWANIE

Wzór powiadomienia o awarii maszyny

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, UTRZYMANIE POBOCZY
Wzór dokumentu stanowiącego praktyczne uzupełnienie artykułu o efektywnym zarządzaniu bazą transportowo-sprzętową. POBIERZOPRACOWANIE

Remontery, recyklery, frezarki - które maszyny wybrać do naprawiania nawierzchni

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, UTRZYMANIE POBOCZY
Praktyczne porady w zakresie wyboru maszyn przeznaczonych do naprawiania nawierzchni. POBIERZOPRACOWANIE

Raport maszyn koszących

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Przydatne narzędzie służące do porównywania parametrów kosiarek i podkaszarek przydatnych w letnim utrzymaniu dróg oraz poboczy. POBIERZOPRACOWANIE

Raport maszyn czyszczących

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Przydatne narzędzie służące do porównywania parametrów zamiatarek, myjek i systemów czyszczących nawierzchnie. POBIERZOPRACOWANIE

Maszyny zarządcy drog. Zasady bezpiecznego użytkowania

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, KOMENTARZ PRAWNIKA, UTRZYMANIE POBOCZY
Artykuł opisujący wymagania, jakie należy spełnić, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom obsługującym maszyny drogowe. POBIERZOPRACOWANIE

Które maszyny najlepiej wyczyszczą nawierzchnię

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Przegląd różnych typów sprzętu do czyszczenia nawierzchni wraz z porównaniem kluczowych parametrów maszyn. POBIERZOPRACOWANIE

Jak efektywnie zarządzać bazą transportowo-sprzętową

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
Artykuł wskazuje rozwiązania dotyczące zawierania umów najmu sprzętu oraz sugestie związane z polityką sprzętową. POBIERZOPRACOWANIE

Efektywne utrzymanie poboczy i rowów. Przegląd maszyn

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Porady dotyczące wyboru maszyn do koszenia traw porastających pobocza oraz pielęgnacji drzew w ramach letniego utrzymania dróg. POBIERZOPRACOWANIE

Bezpieczne użytkowanie maszyn na drodze

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, UTRZYMANIE POBOCZY
Praktyczne porady prawnika umożliwiające zminimalizowanie ryzyka wypadku przy pracach związanych z modernizacją dróg. POBIERZOPRACOWANIE

Mechaniczne zmywanie ulic

TAGI:
Latem na ulice wyjeżdżają polewarko‑zmywarki. Coraz częściej są to nowoczesne maszyny, z których woda wytryskuje pod wysokim ciśnieni... LIPIEC
4 (45) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Prawidłowe uruchamianie zamiatarki drogowej krok po kroku

TAGI:
Stosowanie odpowiednich procedur przy uruchamianiu zamiatarki gwarantuje bezpieczną obsługę oraz zapewnia bezawaryjną pracę maszyny przez dł... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Rodzaje procesów korozyjnych zachodzących w konstrukcjach maszyn drogowych

TAGI:
Maszyny drogowe, z racji pełnionych funkcji są w większym stopniu niż inne pojazdy narażone na zniszczenia o charakterze korozji. W celu zap... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Metody ochrony konstrukcji stalowych maszyn przed korozją

TAGI:
Mimo że maszyny drogowe są coraz bardziej wyspecjalizowane i ergonomiczne, ich stalowe elementy są podatne na korozję. Warto zabezpieczyć je... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Specyfikacja techniczna – drogowskaz efektywnej realizacji

TAGI:
Specyfikacja techniczna umożliwia uporządkowanie i zebranie w całość szeregu złożonych wymagań techniczno- -technologicznych, co znacznie uł... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowe utrzymanie dróg. Jak najskuteczniej usunąć śnieg z nawierzchni?

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Tytułowe pytanie spędza sen z powiek niemalże wszystkim zarządcom oraz podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg w sezonie zimowym... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Wielofunkcyjne rozwiązania na zimę

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Artykuł sponsorowany. „Zima zaskoczyła drogowców” – to słowa, których nie chciałby usłyszeć w zbliżającym si... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Konserwacja sprzętu zimowego bez tajemnic

TAGI:
Części robocze maszyn drogowych są nieustannie narażane na kontakt ze śniegiem i innymi szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, przez co łatw... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Efektywne wykorzystanie systemu monitorowania pracy sprzętu drogowego

TAGI: ELEKTRONIKA DROGOWA, INNOWACJE, OSZCZĘDNOŚCI
Prace wykonywane jesienią wymagają niejednokrotnie użycia specjalistycznego sprzętu. Które maszyny są niezbędne do prawidłowego utrzy... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Utrzymanie dróg jesienią. Pojazdy do ciśnieniowego mycia kanałów i piły tarczowe na wysięgnikach

TAGI: PRZEPUSTY I KANAŁY, KOSZTORYS
Prace wykonywane jesienią wymagają niejednokrotnie użycia specjalistycznego sprzętu. Które maszyny są niezbędne do prawidłowego utrzy... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Kosiarko-rozdrabniarki Kubota – doskonałe rozwiązanie w pracach komunalnych

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY, UTRZYMANIE POBOCZY
Artykuł sponsorowany. Kubota nieustannie poszerza ofertę swoich produktów w Europie. Japoński koncern oferuje profesjonalne i wydajne... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Wielofunkcyjne maszyny Citymaster – odpowiedź na potrzeby miasta i gminy

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Artykuł sponsorowany. Każde miasto, miasteczko a także niewielka wieś, wymaga regularnego sprzątania. W lecie musimy zamiatać, jesienią zbi... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

GISforum 2015 – trzeci wymiar rzeczywistości

TAGI: INNOWACJE
Tegoroczną edycję konferencji zdominowały zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych 3D. Niemal wszyscy prelegenci repreze... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Tłumy na Autostradzie

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, BRD, INNOWACJE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, LED
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach, która trwała od 13 do 15 maja, z... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

GISforum 2015

TAGI: INNOWACJE
Konferencja, która odbędzie się w dniach 14-15 października br., to ważne miejsce na mapie wydarzeń poświęconych rozwiązaniom informa... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystko o badaniach zagęszczenia gruntu

TAGI:
Objętościomierz piaskowy, wodny, cylinder wciskany czy płyta VSS to tylko kilka z rodzajów urządzeń do określania stopnia zagęszczani... LIPIEC
3 (3) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ