BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Czy ruch samochodowy wpływa na zyski kupców?

TAGI:
Kupcy często protestują przeciwko ograniczeniu ruchu samochodowego, twierdząc, że doprowadzi ono do zmniejszenia zysków płynących z handlu. Czy mają rację? POBIERZOPRACOWANIE

Pasy włączania i wyłączania na wszystkich wlotach

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu skrzyżowania w pełni skanalizowanego na wlocie podporządkowanym. POBIERZOPRACOWANIE

Pasy włączania i wyłączania na drodze głównej

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu skrzyżowania w pełni skanalizowanego na wlocie podporządkowanym. POBIERZOPRACOWANIE

Częściowa kanalizacja z pasami skrętnymi (duży ruch ciężki)

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu skrzyżowania dróg lokalnych z wyspą na ulicy podporządkowanej i pasem prawo- i lewoskrętu. POBIERZOPRACOWANIE

Częściowa kanalizacja z pasami skrętnymi (mały ruch ciężki)

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu skrzyżowania dróg lokalnych z wyspą na ulicy podporządkowanej oraz pasem prawo- i lewoskrętu. POBIERZOPRACOWANIE

Długa wyspa kanalizująca na wlocie podporządkowanym

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu skrzyżowania dróg lokalnych z krótkimi wyspami na drodze głównej.    POBIERZOPRACOWANIE

Skrzyżowanie z pełną kanalizacją ruchu

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu skrzyżowania dróg lokalnych z wyspami kanalizującymi. POBIERZOPRACOWANIE

Skrzyżowanie z wyspą w ulicy podporządkowanej

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu skrzyżowania dróg lokalnych z wyspą na ulicy podporządkowanej.   POBIERZOPRACOWANIE

Minirondo osiedlowe dla pojazdów osobowych

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu minironda osiedlowego dla pojazdów osobowych.   POBIERZOPRACOWANIE

Małe rondo zamiejskie z ruchem ciężarowym

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu małego ronda zamiejskiego z uwzględnieniem ruchu ciężarowego.  POBIERZOPRACOWANIE

Małe rondo miejskie z niekorzystnymi kątami osi ulic

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu małego ronda z osiami dróg pod kątem ostrym. POBIERZOPRACOWANIE

Małe rondo miejskie dla pojedynczych samochodów ciężarowych i autobusów

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu małego ronda dla pojazdów ciężarowych i autobusów.  POBIERZOPRACOWANIE

Małe rondo miejskie dla pojedynczych samochodów osobowych

TAGI: OZNAKOWANIE
Rysunek pomocny przy projektowaniu małego ronda miejskiego dla pojazdów osobowych POBIERZOPRACOWANIE

Pas drogowy o szerokości 20 m

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE
Schemat ukazujący sposób projektowania i oznakowania pasa drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Pas drogowy o szerokości 15 m

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE
Schemat ukazujący sposób projektowania i oznakowania pasa drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Pas drogowy o szerokości 12 m

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE
Schemat ukazujący sposób projektowania i oznakowania pasa drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Pas drogowy o szerokości 10 m

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE
Schemat ukazujący sposób projektowania i oznakowania pasa drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Pas drogowy o szerokości 9 m

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE
Schemat ukazujący sposób projektowania i oznakowania pasa drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Pas drogowy o szerokości 8 m

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE
Schemat ukazujący sposób projektowania i oznakowania pasa drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Pas drogowy o szerokości 7 m

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE
Schemat ukazujący sposób projektowania i oznakowania pasa drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Pochylenie dodatkowe przy zmianie spadku poprzecznego

TAGI: OZNAKOWANIE
Narzędzie do obliczania pochylenia dodatkowego przy zmianie spadku poprzecznego. POBIERZARKUSZ

Parametry łuku pionowego

TAGI: OZNAKOWANIE
Narzędzie do określania parametrów łuku pionowego. POBIERZARKUSZ

Poszerzenie łuku poziomego drogi z komunikacją autobusową

TAGI: OZNAKOWANIE
Narzędzie pomocne przy poszerzaniu łuku poziomego drogi z komunikacją autobusową. POBIERZARKUSZ

Poszerzenie łuku poziomego drogi bez komunikacji autobusowej

TAGI: OZNAKOWANIE
Narzędzie pomocne przy poszerzaniu łuku poziomego drogi bez komunikacji autobusowej. POBIERZARKUSZ

Dobór parametru A krzywej przejściowej łuku poziomego

TAGI: OZNAKOWANIE
Gotowe narzędzie pomocne przy doborze parametru A krzywej przejściowej łuku poziomego. POBIERZARKUSZ

Parametry łuku poziomego z krzywą przejściową

TAGI: OZNAKOWANIE
Gotowe narzędzie do wyznaczania parametrów łuku poziomego z krzywą przejściową. POBIERZARKUSZ

Parametry łuku poziomego bez krzywej przejściowej

TAGI: OZNAKOWANIE
Gotowe narzędzie do wyznaczania parametrów łuku poziomego bez krzywej przejściowej. POBIERZARKUSZ

Skrzyżowania

TAGI: OZNAKOWANIE
Artykuł wskazujący praktyczne rozwiązania w zakresie projektowania skrzyżowań. POBIERZOPRACOWANIE

Projektowanie dróg i ulic

TAGI: OZNAKOWANIE
Artykuł wskazujący na konkretnych przykładach różne rozwiązania w zakresie projektowania dróg i ulic. POBIERZOPRACOWANIE

Aspekty formalnoprawne projektowania dróg

TAGI: OZNAKOWANIE
Artykuł wskazujący podstawy prawne i formalne związane z projektowaniem dróg. POBIERZOPRACOWANIE

Organizacja ruchu - wariant 4

TAGI: BRD
Gotowe schematy wskazujące różne możliwości w zakresie organizacji ruchu. POBIERZOPRACOWANIE

Organizacja ruchu - wariant 3

TAGI: BRD
Gotowe schematy wskazujące różne możliwości w zakresie organizacji ruchu. POBIERZOPRACOWANIE

Organizacja ruchu - wariant 2

TAGI: BRD
Gotowe schematy wskazujące różne możliwości w zakresie organizacji ruchu. POBIERZOPRACOWANIE

Organizacja ruchu - wariant 1

TAGI: BRD
Gotowe schematy wskazujące różne możliwości w zakresie organizacji ruchu. POBIERZOPRACOWANIE

Różnice w dokumentacji stanu drogi dla potrzeb zarządzania i jej remontu

TAGI:
Dobry stan techniczny nawierzchni drogowych w istotny sposób wpływa na komfort podróżowania i bezpieczeństwo użytkownikó... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ ELEKTROMOBILNOŚCI - ROSA wie jak połączyć estetykę z technologią w dobie rozwiązań eko

TAGI:
Obecnie w Europie obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi, który wynika w dużej mierze z przepis&oa... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

NAWIERZCHNIE DROGOWE Z PREFABRYKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ

TAGI:
Nawierzchnie brukowcowe to w światowej historii jedne z najstarszych nawierzchni ulepszonych. Ich rozwój następował od starożytności,... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

DROGA - DROGA CZY TANIA. WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO - MATERIAŁOWE

TAGI:
Projektant powinien uwzględnić przy wymiarowaniu nawierzchni aspekty obciążenia przez dobór odpowiedniego materiału, technologii czy... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

RODZAJE OBIEKTÓW W PRZESTRZENI PASA DROGOWEGO. REKLAMY I SZYLDY

TAGI:
Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

TECHNOLOGIE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

TAGI:
Świadomość w zakresie nawierzchni z betonu cementowego, czyli inaczej nawierzchni sztywnych, za sprawą głośnej dyskusji zapoczątkowanej w 20... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe podejście do problemu przemarzania gruntu a projektowanie konstrukcji nawierzchni

TAGI:
Kwestia trwałości konstrukcji w kontekście widocznych zmian klimatu (stały trend) oraz efektów tych zmian widocznych w postaci ekstre... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Pieszy musi przejść bezpiecznie

TAGI:
Gdy kierowcom brakuje wyobraźni, tylko kompleksowe rozwiązania przy przejściach dla pieszych pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa. Aby zapewn... STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Mosty z kompozytów polimerowych. Kierunki rozwoju w oparciu o wyniki polskich projektów R&D

TAGI:
Upowszechnienie kompozytów polimerowych w budownictwie mostowym w Polsce obserwujemy od roku 2015. Przedstawiamy kierunki rozwoju pol... STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Mosty z kompozytów polimerowych. Czy to już alternatywa dla dróg samorządowych czy raczej daleka przyszłość?

TAGI:
Kompozyty polimerowe znacząco upowszechniły się w budownictwie mostowym już ponad 10 lat temu. Jednak w Polsce obiekty mostowe z kompozyt&oa... STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

LOTOS ASFALT WSPIERA BUDOWĘ TRWAŁYCH DRÓG SAMORZĄDOWYCH Z ASFALTÓW NOWEJ GENERACJI

TAGI:
Asfalty modyfikowane i wysokomodyfikowane są szansą na wydłużenie żywotnosci drogi, optymalizację konstrukcji nawierzchni i znaczne oszczędn... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

DUŻE SKRZYŻOWANIA A DROGI DLA ROWERÓW

TAGI:
Duże skrzyżowania stanowią istotne utrudnienie dla rowerzystów ze względu na kolizję z ruchem samochodowym, jeśli ruch rowerowy odbyw... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

WŁAŚCIWOŚCI GEOSYNTETYKÓW STOSOWANYCH JAKO WARSTWY PRZECIWEROZYJNE NA SKARPACH

TAGI:
W przeciwdziałaniu osuwiskom i erozji skarp wykorzystuje się z powodzeniem geosyntetyki. Służą one do zbrojenia skarp nasypów lub sto... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W STABILIZACJI SKARP

TAGI:
Stabilizacja powierzchniowa skarp ma za zadanie ich zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu spowodowanym działaniem czynników atmos... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Skrzyżowania bez ułatwień dla rowerzystów

TAGI:
W artykule podpowiadamy, jakie rozwiązania dla ruchu rowerowego należy stosować w obrębie małych rond z jednym pasem ruchu na obwiedni i wlo... LIPIEC
4 (45) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Kształtowanie dojazdów rowerowych do skrzyżowań

TAGI:
W polskiej praktyce często stosowane są odgięcia drogi rowerowej przed przejazdami dla rowerów, jednak eksperci z krajów o duż... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy na pewno dostrzegamy potrzeby pieszych?

TAGI:
W ostatnim czasie można zauważyć coraz większe zainteresowanie problemami pieszych, szczególnie w odniesieniu do terenów miejs... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Problematyka zapewnienia działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej

TAGI:
Abstrahując od motywacji pytającego, zdarza się, że zarządca drogi zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie info... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie parkingów miejskich

TAGI:
Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Od kilku lat widać bardzo... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Transport dla ludzi i środowiska

TAGI:
Transport drogowy destrukcyjnie wpływa na środowisko, stąd konieczność jego minimalizacji przez daleko idącą integrację z innymi rodzajami t... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie nawierzchni betonowych

TAGI:
Drogi betonowe są dobrą alternatywą dla konstrukcji podatnych wykonywanych z mieszanek mineralno-bitumicznych. Obecnie widoczny jest bardzo... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Analiza warunków ruchowych i stanu nawierzchni drogi w praktyce

TAGI:
Faza projektowania dróg i ulic najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania dużej liczby uzgodnień, opinii i innych decyzji admini... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie odwodnień drogowych bez tajemnic

TAGI: PRZEPUSTY I KANAŁY
Woda, jeden z największych żywiołów, jest bardzo kapryśna i tylko pozornie możliwa do opanowania. Zarządcy dróg muszą się licz... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Rowy przydrożne a bezpieczeństwo na drogach

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Rozpatrując bezpieczeństwo na drogach, uwzględniamy elementy planu sytuacyjnego, pochylenia, stanu nawierzchni oraz urządzenia zabezpiecza... MAJ
3 (26) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

O poprawie bezpieczeństwa na drogach na terenie Krotoszyna

TAGI: BRD, ŚCIEŻKI ROWEROWE, OZNAKOWANIE
„Niskonakładowe metody poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strefy ruchu uspokojonego” – to temat I Forum Zarządc&oacut... MAJ
3 (26) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy rowery szkodzą samochodom?

TAGI: ŚCIEŻKI ROWEROWE
Tym przewrotnym tytułem odpowiadam na artykuł znanego i lubianego przeze mnie publicysty Łukasza Warzechy, którego mam przyjemność og... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe

TAGI: BRD, ŚCIEŻKI ROWEROWE, OZNAKOWANIE, BARIERY DROGOWE
Nowe inwestycje drogowe, coraz lepszy stan polskich dróg oraz nieustanny rozwój technologii motoryzacyjnych – to wszystk... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Miasta dla ludzi, a nie samochodów

TAGI: INFRASTRUKTURA ROWEROWA
W wydaniu Rzeczpospolitej z 5-6 grudnia 2015 r. ukazał się artykuł pod znamiennym tytułem Jak zadusić miasto. Jego autor, znany publicysta &... STYCZEŃ
1 (24) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy nowe prawo budowlane sprzyja inwestycjom?

TAGI:
Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., zwiększa liczbę robót, które można wykonywać be... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Zwierzęta jako (nie)bezpieczni uczestnicy ruchu drogowego

TAGI: BRD
Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej często utrudnia lub wręcz uniemożliwia dzikim zwierzętom swobodne przemieszczanie się, powo... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy 2+1 = mniej wypadków na drogach?

TAGI: WYWIAD, KOMENTARZ PRAWNIKA, BRD
Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest wykonywanie ryzykownych manewrów wyprzedzania. Niemal połowę k... MAJ
3 (20) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak znakować drogi?

TAGI: BRD, OZNAKOWANIE
Polskie drogi są często „przeładowane” nadmierną liczbą znaków. Jednocześnie brakuje znaków, które przekazy... MARZEC
2 (19) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych

TAGI: INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Specyfika turystycznych szlaków rowerowych jest odmienna od ścieżek rowerowych zlokalizowanych w miastach. Trasy turystyczne powinny... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Miejskie skrzyżowania skanalizowane

TAGI: BRD
Projekty infrastruktury miejskiej charakteryzują się dużą liczbą różnego rodzaju skrzyżowań, zarówno najprostszych, funkcjonuj... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Stalowe bariery ochronne

TAGI: BRD, BARIERY DROGOWE
Projektowanie infrastruktury drogowej wiąże się z koniecznością zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników dróg, zaró... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie rond miejskich i zamiejskich - czynnik uspokajania ruchu

TAGI: BRD
Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie skrzyżowaniami typu rondo. Obecnie jest ich bardzo dużo na drogach gm... LIPIEC
4 (15) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie dróg zamiejskich

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Artykuł jest kolejną częścią cyklu materiałów poświęconych tematyce projektowania infrastruktury drogowej. Dwie pierwsze części dotyc... MAJ
3 (14) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Oznakowanie dróg wewnętrznych

TAGI: BRD, OZNAKOWANIE
Strefa zamieszkania, droga wewnętrzna czy strefa ruchu to obszary dróg, po których poruszają się codziennie tysiące kierowc&oa... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie ulic. Część II Konstrukcje nawierzchni ulic miejskich

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Katalog Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz rozporządzenie dotyczące projektowania dróg publicznych podają, co prawda, t... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie ulic. Część I

TAGI: BRD
Projektowanie infrastruktury drogowej nie jest zadaniem prostym. Nierzadko przysparza wielu problemów zarówno projektantom, ja... STYCZEŃ
1 (12) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Rondo turbinowe – wytyczne projektowe i wykonawcze

TAGI: BRD
Powstały w XIX wieku jako place wokół pomników i fontann. Od tego czasu ronda zmieniły swój wygląd i zastosowanie, a pr... MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Zagospodarowanie przestrzenne z usytuowaniem trasy rowerowej. Przegląd standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej

TAGI: INFRASTRUKTURA ROWEROWA
W ostatnim czasie w Polsce znacznie wzrosło natężenie ruchu rowerowego, zwłaszcza na terenach zabudowanych. Jazda rowerem stała się modna, f... MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Uwaga! Próg!

TAGI: BRD, BARIERY DROGOWE
Porównanie progów zwalniających – parametrów technicznych, materiałów i wymagań związanych z ich budową na... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkajmy się na przystanku

TAGI: BRD
Komunikacja zbiorowa odgrywa coraz większą rolę w codziennym transporcie ludzi. By jednak była bezpieczna i komfortowa dla użytkownikó... LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Gdzie zaparkować?

TAGI: BRD
W określonej odległości od budynków, odpowiednio oznakowane i utrzymane, estetyczne, dostępne dla wszystkich użytkowników dr&o... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Wpusty uliczne

TAGI: REMONTY
Jednym z najczęściej spotykanych na polskich drogach utrudnień jest nieodprowadzanie wody przez wpusty uliczne. MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

W trosce o bezpieczną jazdę

TAGI: BRD
Jaki sposób uspokajania ruchu wybrać, by zwiększyć bezpieczeństwo, nie powodując jednocześnie znacznych utrudnień dla kierowcó... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Infrastruktura miejska przyjazna rowerzystom

TAGI: INFRASTRUKTURA ROWEROWA
W Polsce coraz więcej i częściej buduje się drogi rowerowe. Warto więc wiedzieć, jak rozsądnie planować i projektować ich powstanie… MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnie dotykowe – ułatwienie dla osób niewidomych i słabowidzących

TAGI: BRD
Płyty prowadzące, płyty ostrzegające, maty naklejane na chodnik itp. – wachlarz możliwych ułatwień dla osób niewidomych i słabo... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Często popełniane błędy

TAGI: BRD
Przy projektowaniu i wykonawstwie infrastruktury drogowej szczególną uwagę powinno się zwracać na kwestie bezpieczeństwa wszystkich u... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Organizacja ruchu drogowego. Strefy komunikacyjne

TAGI: BRD
Konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu to powód, dla którego polskie samorządy wprowadzają na swoi... WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Zagospodarowanie rond na trasach komunikacyjnych i w miastach

TAGI: BRD
Ronda warto potraktować jako element dekoracyjny miasta, obsadzając odpowiednimi gatunkami roślin. Muszą być one odporne na zanieczyszczenie... WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi lokalne i wewnętrzne

TAGI: INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Od kilku lat widoczny jest w Polsce rozwój infrastruktury drogowej, co wynika z dużej liczby realizowanych obiektów budowlanyc... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Niszczenie zieleni przydrożnej

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Zieleń, w tym drzewa, krzewy i rośliny zielne, jest ważnym elementem towarzyszącym drogom pełniącym funkcje sanitarne, przyrodnicze, społecz... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ