BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Remonty bitumicznych nawierzchni mostowych

TAGI:
Nawierzchnie bitumiczne na pomostach mostowych podlegają okresowym kontrolom stanu technicznego i znacznie częściej niż drogi oraz ulice wymagają zabiegów remontowych i konserwacyjnych. POBIERZOPRACOWANIE

Dłuższa żywotność dróg i niższe koszty budowy – czy to możliwe?

TAGI:
Dzięki sieci dróg gminnych i powiatowych pojazdy uprzywilejowane, samochody ciężarowe i osobowe mogą dojechać do najmniejszych miejsc... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Zagadnienia eksploatacyjne rozkładarek masy mineralno-bitumicznej

TAGI:
Obecnie konstruktorzy maszyn drogowych dokładają wszelkich starań, aby były one jak najbardziej efektywne, sprawiały jak najmniej problem&oa... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Innowacyjna konstrukcja zawieszenia na przykładzie wybranego modelu zamiatarki elewatorowej

TAGI:
Dotychczas regulacja szczotki w płaszczyźnie pionowej odbywała się poprzez poluzowanie śrub na czworoboku, ustawieniu szczotki w dogodnej po... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Normy dla wyrobów budowlanych – oznaczenie CE, znak budowlany

TAGI:
Żaden wyrób budowlany nie może zostać wprowadzony do obrotu, jeżeli nie będzie legitymował się oznaczeniem CE, znakiem budowlanym lub... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Wynagrodzenie wykonawcy realizującego inwestycję w ramach Polskiego Ładu

TAGI:
W kontraktach dotyczących realizacji inwestycji dofinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych powinny znaleźć się regulacje dotyczące... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Zawrót głowy elektromobilnymi procentami

TAGI:
Ustawowo określone minimalne poziomy zelektromobilizowania floty pojazdów podmiotów realizujących zadania publiczne stanowią j... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyroby budowlane pod lupą

TAGI:
W poprzednim numerze przybliżone zostały pojęcia m.in. wyrobu budowlanego, wprowadzenia do obrotu, oznaczenia CE i znaku budowlanego. Można... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA ODWODNIEŃ DROGOWYCH

TAGI:
Odwodnienie zalicza się do tych kategorii robot, które w dużej mierze rzutują na stałość i trwałość budowli drogowych, a także na bez... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE

TAGI:
Budownictwo drogowe jest obszarem, w którym nadal wykorzystuje się bardzo duże ilości nieodnawialnych surowców naturalnych &nd... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

KRUSZYWA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ

TAGI:
Materiał skalny stosowany w budownictwie to kruszywo. Jak wiadomo, kruszywo można dzielić na wiele rodzajów, a poszczególne ro... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

ŁAWKI SOLARNE – PRZYSZŁOŚĆ SMART EKO

TAGI:
Ławki solarne Smart Eko City to seria nowoczesnych, ekologicznych ławek solarnych, która powstała z połączenia użytecznych funkcji ni... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO METODA NA DALSZE FINANSOWANIE POLSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

TAGI:
Ze względu na potrzeby infrastrukturalne, sektor inwestycji drogowych coraz częściej sięga po narzędzie, jakim jest PPP, chociaż w ró... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

PROBLEMATYKA UTRZYMANIA POBOCZY DRÓG ORAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ

TAGI:
Udział zieleni w pasie drogowym wpływa na jego właściwości ekologiczne, estetyczne i konstrukcyjne, a także stanowi rezerwę terenu pod ewent... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

SYSTEMY MASZYNOWE PRZEZNACZONE DO KRUSZENIA I FREZOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

TAGI:
Głównym zadaniem frezarki drogowej, której odmianą jest kombajn do robot powierzchniowych, jest skrawanie górnej warstw... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

NADANIE NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ

TAGI:
Drogami wewnętrznymi są m.in. drogi osiedlowe, dojazdowe do gruntów rolnych albo leśnych, a także do obiektów użytkowanych prz... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

ZNAKI DROGOWE

TAGI:
Znak drogowy jest „aktem” o charakterze generalnym, gdyż jego istota polega na tym, że powinność określonego zachowania się (tre... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU

TAGI:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje gminom możliwość utworzenia strefy czystego transportu,... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

BUDOWA, PRZEBUDOWA CZY REMONT?

TAGI:
Zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budow... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Kruszywa stosowane w budownictwie w świetle norm przedmiotowych

TAGI:
O trwałości każdego budynku stanowi jego solidny fundament. W przypadku obiektu liniowego, jakim jest droga, takim fundamentem jest podbudow... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Innowacyjne wykorzystanie UPS w konstrukcjach drogowych

TAGI:
Nawiązujące do artykułu „Nawierzchnia betonowa w różnych odsłonach” [3] spojrzenie na zastosowanie betonów popioło... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Destrukt asfaltowy trafi z powrotem na drogi – czy już można świętować?

TAGI:
Od dawna w merytorycznych dyskusjach na konferencjach branżowych, a także w codziennym życiu inżynierów w branży drogowej podnoszono... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Utrzymanie nawierzchni betonowych

TAGI:
Historia nawierzchni z betonu drogowego jest już dość długa. I choć ciągle poszukiwane są nowe metody projektowania grubości płyt – w... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Kruszywa wapienne w infrastrukturze

TAGI:
Wapień jest skałą osadową zbudowaną głównie z węglanu wapnia (CaCO3 ). Stanowi on półprodukt w wielu dziedzinach przemysłu, np... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi z recyklingu

TAGI:
Każda, nawet najlepiej wykonana, nawierzchnia drogowa z czasem ulega degradacji. Wiąże się to w pewnym momencie z koniecznością wzmocnienia... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego warto i jak poprawianie wykonać pomiar rozkładu luminacji na drodze

TAGI:
Dlaczego warto wykonywać pomiary luminancji? Oświetlenie drogowe ma szczególny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje drogowe w Polskim Ładzie

TAGI:
Wiele inwestycji, które zakwalifikowały się do uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Str... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Samorządowe drogi betonowe – relacja z webinarium

TAGI:
Kilkudziesięcioletnia trwałość oraz niższe koszty realizacji – to tylko wybrane zalety lokalnych dróg betonowych, omawiane podc... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi należy budować z głową i na lata

TAGI:
Wywiad z Markiem Olesińskim – dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego – o licznych doświadczeniach z drogi powiatowej nr... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Silniki elektryczne jako źródło napędu ciężkich maszyn drogowych

TAGI:
Maszyny oraz urządzenia elektryczne to obecnie jedne z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów maszyn i urządzeń technicznych. Spotyk... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Roboty budowlane w obiektach istniejących w pasie drogowym – zajęcie pasa drogowego

TAGI:
Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zag... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Szacowanie wartości zamówień na naprawę kilku dróg w gminie

TAGI:
Działalność inwestycyjna podmiotów publicznych w zakresie napraw, remontów czy też modernizacji dróg z założenia wiąże... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Szacowanie wartości zamówień na naprawę kilku dróg w gminie

TAGI:
Działalność inwestycyjna podmiotów publicznych w zakresie napraw, remontów czy też modernizacji dróg z założenia wiąże... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt budowlany drogi

TAGI:
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana z... STYCZEŃ
1 (60) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Dobór odpowiedniego rodzaju spoiwa do podbudów związanych na wybranych przykładach

TAGI:
Z artykułu dowiesz się jak ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju spoiwa hydraulicznego wzależnosci od materiału kruszywowego, ponadt... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Piła stawia na kolor żółty

TAGI:
Nikogo nie trzeba przekonywac do faktu, ze piesi to wciaz czesto poszkodowani uczestnicy ruchu. Dobitnie potwierdzaja to statystyki policyjn... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

ŁAŃCUCHY NA KOŁA POJAZDÓW ODŚNIEŻAJĄCYCH

TAGI:
Odsniezanie dróg czesto wymaga zastosowania na kołach pojazdów odsniezajacych łancuchów, które zwieksza przyczep... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

AKTYWNE BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

TAGI:
Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych to bardzo ważny element organizacji ruchu drogowego. W tym celu w coraz większym zakresie wykorzy... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

TRANSPORT 4.0- JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ TRANSPORTU MIEJSKIEGO?

TAGI:
Wiele regionów Polski dotknięte jest zjawiskiem określanym przez ekspertów jako wykluczenie komunikacyjne. Charakteryzuje się... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Przepisy regulujace ład przestrzenny pasa drogowego wzwiazku zumieszczonymi wnim reklamami

TAGI:
Ogromna liczba reklam, szczególnie w centrach dużych miast i miejsc atrakcyjnych turystycznie, powoduje chaos przestrzenny i bezsprze... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Bieżące utrzymanie dróg – przegląd maszyn i niezbędnych zabiegów sezonowych

TAGI:
Przez jesienne utrzymanie jezdni rozumiemy prace wykonywane w celu zagwarantowania ciągłości i bezpieczeństwa ruchu niezależnie od warunk&oa... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprzęt do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

TAGI:
Zimowe roboty utrzymaniowe obejmuja wiec prace niewiazace sie z robotami wykonanymi o innych porach roku. Działania te nie sa równiez... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Kontraktowe mechanizmy rozliczen za zimowe utrzymanie dróg

TAGI:
Zimowe utrzymanie dróg stanowi zadanie, którego realizacja ma słuzyc ograniczeniu negatywnego wpływu wystepujacych w swiecie p... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczenstwo na drodze – urzadzenia techniczne drogi

TAGI:
Na drodze powinno być przewidziane miejsce na urządzenia techniczne, rozmieszczone w taki sposób, aby zagwarantowane było bezpieczne... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Współpraca JST przy zimowym utrzymaniu dróg

TAGI:
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadzanie drogami publicznymi moze byc przekazywane miedzy z... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarzadca drogi jako pracodawca – podpowiedzi prawne

TAGI:
Na łamach czasopisma odpowiadamy na pytania nadesłane przez naszych Czytelników. LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialnosc za uszkodzenie drogi gminnej

TAGI:
Problemem prawnym stosunkowo często poruszanym w przestrzeni medialnej jest zagadnienie odpowiedzialności zarządcy drogi za powstałe uszkodz... LISTOPAD
6 (59) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

KATALOGI TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI A ICH STOSOWANIE W PRAKTYCE

TAGI:
W przypadku projektowania dróg różnych klas i kategorii istnieje szereg wytycznych i sposobów postępowania. WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI, OD CZEGO ZALEŻĄ I JAK JE OCENIAĆ

TAGI:
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni to jeden z parametrów nawierzchni będących składową diagnostyki nawierzchni – obok no... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

ROZWIĄZANIA WIELOPOZIOMOWE A ROWERY

TAGI:
Skrzyżowania wielopoziomowe, czyli węzły drogowe, z reguły powstają dla obsługi kolizyjnych potoków ruchu samochodowego o dużych natę... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

NAWIERZCHNIA BETONOWA W RÓŻNYCH ODSŁONACH

TAGI:
Kiedy mówimy o nawierzchni betonowej – w potocznym ujęciu mamy na myśli nawierzchnię z betonu cementowego, chociaż rozró... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

JCHARGE – UNIWERSALNE STACJE ŁADOWANIA ELEKTROMOBILNOŚCI DLA SMART CITY

TAGI:
Ulice bez korków to rzadko spotykany widok. Właściwie jedynie od święta, gdy osoby mieszkające w miastach wyjeżdżają do swoich rodzin... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

ROSZCZENIA O NAPRAWĘ DROGI GMINNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA

TAGI:
Jednym spośród obowiązków ciążących na zarządcach dróg gminnych i powiatowych, jest utrzymanie ich w należytym stanie t... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEGO WPŁYW NA ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI

TAGI:
Z dniem 31 lipca 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

CZY MOŻLIWE JEST DOKONANIE ZWROTU WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZLOKALIZOWANA JEST DROGA PUBLICZNA?

TAGI:
W artykule omawiamy jakie przepisy regulują kwestię zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz jakie są różnice między pojęciami „... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAKOŃCZENIE BUDOWY DROGI

TAGI:
Zgodnie z art. 32 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specu... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

KANAŁY TECHNOLOGICZNE W PASIE DROGOWYM

TAGI:
Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), wprowadziła do ustawy z 21 marca 19... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Beton wałowany

TAGI:
Wbrew powszechnej opinii wykonanie betonu wałowanego to nie jest tylko rozłożenie materiału i jego zawałowanie walcami. Beton taki „ni... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

„Jesteśmy na dobrej drodze” – wywiad z prof. Janem Deją o samorządowych drogach betonowych

TAGI:
Drogi betonowe cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Okazuje się, że beton to świetne rozwiązanie nie tylko na główn... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Ruch rowerowy a piesi

TAGI:
Rower jest pojazdem i choć rowerzyści oraz piesi zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu, to ich cechy, zachowania, m... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Dolnośląska kraina rowerowa zaprasza na nowe trasy

TAGI:
Wyobraźmy sobie szum liści, śpiew ptaków, słońce przebijające się przez korony drzew i serpentyny ścieżek rowerowych. I wyobraźmy sob... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Analiza właściwości konstrukcyjnych sprzętu wykorzystywanego do zagęszczania nawierzchni drogowych

TAGI:
Rozważania dotyczące tematyki niniejszego artykułu warto rozpocząć od przybliżenia cech konstrukcyjnych najcięższych maszyn służących do zag... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

TAGI:
Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestnik&oac... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja inwestycji drogowej przy partycypacji finansowej podmiotu prywatnego

TAGI:
Rozwój infrastruktury drogowej, z założenia nie jest celem, który pozostaje wyłącznie w sferze interesu publicznego. Ró... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Utrzymanie dróg – wybrane aspekty kontraktowe

TAGI:
Zarządcy dróg zobowiązani są m.in. do ich utrzymania, a więc zapewnienia realizacji robót konserwacyjnych, porządkowych i inny... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Przebudowa drogi i zjazdów

TAGI:
Rozstrzygnięcie, czy w danym wypadku mamy do czynienia z przebudową, czy z remontem drogi, wymaga uwzględnienia specyfiki robót budow... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnia drogowa terenem biologicznie czynnym?

TAGI:
Narastającym problemem ostatnich lat jest niewydolność systemów kanalizacji deszczowej w czasie intensywnych opadów, szczeg&oa... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnie na drogach dla rowerów

TAGI:
Od wielu lat kierując się zapisami Załącznika Nr 5 do warunków technicznych wykonuje się w Polsce drogi dla rowerów o nawie... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Grunt to nie bać się nowych technologii

TAGI:
Rozmowa z dyrektorem Janem Wielgatem, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Ełku na temat stosowania technologii betonowej na drogach... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Stan prawny nieruchomości drogowych

TAGI:
„Bez hipoteki i katastru nie ma na wsi prawa – a więc nie ma tam i Państwa” prof. dr Władysław Leopold Jaworski (1865&... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Ocena stanu utrzymywania poboczy dróg

TAGI:
Zieleń przydrożna to roślinność umieszczona w pasie drogowym, której celem jest w szczególności: ochrona użytkowników d... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Śrubowe agregaty sprężarkowe wykorzystywane w drogownictwie

TAGI:
Niniejszy artykuł przybliża, jakie rozwiązania technologiczne sprawiły, że to właśnie sprężarki śrubowe są najczęściej stosowane w drogownic... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Współpraca gmin przy modernizacji dróg lokalnych

TAGI:
Modernizacja dróg gminnych stanowi element zadania ciążącego na każdej gminie mocą art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Dokończenie budowy drogi bez organizowania przetargu

TAGI:
Pozostawienie przez wykonawcę niedokończonych robót drogowych stanowi istotną niedogodność, m.in. wydłuża okres oczekiwania na zakońc... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi publiczne a dyrektywa Rady 96/53/WE

TAGI:
Wprowadzony przez polskiego ustawodawcę system zezwoleń, uniemożliwiając swobodny ruch pojazdów po niektórych drogach, narusza... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w tonażu pojazdów na drogach publicznych a odpowiedzialność zarządcy dróg

TAGI:
W zakresie dróg samorządowych należy zauważyć, iż zdecydowana większość dróg publicznych w Polsce to drogi samorządowe, kt&oac... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

TAGI:
Od nowoczesnych nawierzchni oczekuje się przede wszystkim funkcjonalności, efektywności w budowie i utrzymaniu, trwałości oraz bezpieczeństw... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Badania stabilizacji mieszanek związanych

TAGI:
Z artykułu dowiesz się o rodzaju badań wykonywanych dla mieszanek związanych oraz stabilizacji. Poznasz najbardziej powszechne zapisy w Szcz... MAJ
3 (56) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

H27 PANTHER – POSTĘP W SEKTORZE ZDALNIE STEROWANEGO KOSZENIA

TAGI:
Wykaszanie poboczy i stromych skarp wzdłuż autostrad, dróg ekspresowych oraz wokół brzegów jezior i stawów jest... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

PRZEGLĄD PRZEWOŹNYCH RECYKLERÓW DO ODTWARZANIA UBYTKÓW W NAWIERZCHNI MINERALNO - BITUMICZNEJ

TAGI:
W następstwie zimowego utrzymywania dróg i ulic – w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków, powstających w... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

DROGA, DROGA CZY TANIA- UTRZYMANIE NAWIERZCHNI

TAGI:
Dobry projekt jest niezbędnym pierwszym krokiem dla zapewnienia trwałości eksploatacyjnej. Jednak podstawą do przyjęcia rozwiązania konstruk... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

MIESZANKI ZWIĄZANE W ŚWIETLE AKTUALNYCH NORM ORAZ WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH WT -5

TAGI:
Mieszanki związane stanowią integralną część konstrukcji drogowej. W przypadku dróg gminnych, powiatowych czy miejskich nie ma obowią... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

O PLANACH, DZIAŁANIACH I NOWYCH INWESTYCJACH W POWIECIE ŻYWIECKIM SŁÓW KILKA

TAGI:
Wywiad z Tomaszem Kotajnym, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.Omawiamy jaki powinien być kierunek działań drogowców... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W LUBONIU ODDANY DO UŻYTKU

TAGI:
Zakończona została realizacja największego w historii Lubońskiego samorządu projektu: „Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

TECHNIKI I SPOSOBY POZIMOWEGO SPRZĄTANIA DRÓG I ULIC

TAGI:
Praktycznie co roku, we wczesnym okresie wiosennym (czasem dla drogowców rozpoczynającym się już w okresie marca, kwietnia) powraca p... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

LEASING MASZYN BUDOWLANYCH

TAGI:
Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca oddaje do użytkowania leasingobiorcy maszyny np. koparko-ładowarki, walce, rozściełacze asfaltu i... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

ZRID NA SZÓSTKĘ

TAGI:
W działalność inwestycyjną zarządców dróg gminnych i powiatowych, w sposób trwały wpisana jest problematyka uzyskiwania... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

STAN DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ PO ZIMIE

TAGI:
Obowiązkiem zarządcy drogi jest zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Jeżeli gmina uchybia obowiązkom w zakresie utrzymania bezpiecze... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

NOWOŚCI W USTAWIE O RZĄDOWYM FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

TAGI:
Prowadząc do podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, w szczególności dostosowanie... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA SMART CITY W PRZESTRZEN MIEJSKIEJ

TAGI:
Ostatnie miesiące uzmysłowiły chyba wszystkim, że nie ma odwrotu od transformacji cyfrowej w polskich samorządach. Również w zakresie... MARZEC
2 (55) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

MIESZANKI MINERALNO – CEMENTOWE (MCE)

TAGI:
Remont dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarządców. Znalezienie „złotego środka” na przeprowadzenie remontu... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

TECHNOLOGIA BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI

TAGI:
Zapewnienie na długie lata dobrej jakości nawierzchni drogi ciągle jest przedmiotem dyskusji projektantów i wykonawców. W wiel... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

PIESZY MUSI PRZEJŚĆ BEZPIECZNIE (VB TRAFFIC)

TAGI:
Gdy kierowcom brakuje wyobraźni to tylko kompleksowe rozwiązania przy przejściach dla pieszych pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa. Aby zape... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

STABILIZACJA GRUNTU NA MIEJSCU

TAGI:
Stabilizacja gruntu na miejscu jest jedną z praktyk stanowiących podwaliny konstrukcji drogowej. Właściwości gruntu rodzimego lub nasypowego... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

TECHNOLOGIA WHITETOPPING

TAGI:
Nawet najlepiej położone nawierzchnie drogowe po jakimś czasie wymagają naprawy. Aby zmniejszyć ich cykliczność – warto rozważyć zasto... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec- Rychwałd

TAGI:
Minione lata w powiecie żywieckim obfitowały w wiele trudnych wyzwań związanych z infrastrukturą drogową w naszym regionie. Jednym z nich ni... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE MASZYN DROGOWYCH

TAGI:
Operator każdej maszyny powinien mieć świadomość, że powierzona mu maszyna i wyznaczony odcinek robót pozostają w jego dyspozycji ora... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

DROGA, DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TAGI:
Kontynuując rozpoczęty cykl w tym wydaniu zajmiemy się kolejnym zagadnieniem z zakresu rozwiązań technologiczno-materiałowych dobrego projek... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

BUDOWA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE FREZAREK

TAGI:
Uszkodzenia nawierzchni, których naprawa nie rokuje spodziewanych efektów eksploatacyjnych, wymagają zastosowania nie tylko od... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

PODWYKONAWSTWO W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TAGI:
1 stycznia 2021 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa Prawo zamówień publicznych. Mimo że posiada dokładnie taki sam tytuł, jak p... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

INNOWACJE NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH - RELACJA Z KONFERENCJI

TAGI:
Na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ciągu najbliższych 10 lat rząd przeznaczy 36 mld złotych. Czas, aby p... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU DROGOWEGO – JAK ZARZĄDCA POWINIEN SIĘ ZA TO ZABRAĆ

TAGI:
W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której drogi ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie – rośnie potrzeba remontu. Zarząd... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

USŁUGI W ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (COMARCH)

TAGI:
Celem działań zarządcy drogowego jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom jak najwyższego poziomu świadczenia usług publicznych związan... STYCZEŃ
1 (54) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

GRANICA PRZESTRZENNA PASA DROGOWEGO – KONTROWERSJE WOKÓŁ JEGO ZAJĘCA PRZEZ OBIEKTY

TAGI:
Przestrzeń pasa drogowego nie jest nieograniczoną przestrzenią nad i pod jego płaszczyzną poziomą, bowiem nie każdy obiekt, którego r... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG W KONTEKŚCIE STOSOWANYCH STANDARDÓW I DOBORU SPRZĘTU

TAGI:
Akcją zimowego utrzymywania dróg potocznie nazywa się organizację i wykonawstwo zimowego utrzymywania ulic. Zimowe oczyszczanie ulic... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W DOBIE COVID-19

TAGI:
Stan epidemii w kraju stawia wiele nowych wyzwań przed zarządcami terenów publicznych, w tym dróg, parków czy plac&oacu... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

LEASING MASZYN DROGOWYCH

TAGI:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warun... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

SPECUSTAWA DROGOWA A PODEJMOWANIE DECYZJI O INWESTYCJI DROGOWEJ

TAGI:
Postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej toczy się na wniosek zarządcy drogi, którym to wnioskiem organ ad... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

KIERUNKI MODERNIZACJI SPRZĘTU ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG I ULIC

TAGI:
Wielokrotnie nabywając nową maszynę do swojej firmy, jesteśmy pewni, że nabyliśmy sprzęt najnowszej generacji, o relatywnie wysokiej niezawo... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODY ODEBRANE A MIASTO DOCENIONE

TAGI:
Rzeszów ma kolejne powody do dumy. Tym razem na jego konto trafia kilka nagród. W 21. edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną... LISTOPAD
6 (53) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH- JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ PRZY BUDOWIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

TAGI:
W ostatnich latach została przełamana monokultura w zakresie stosowanych przy budowie dróg technologii nawierzchni. Dominujące na pol... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

DROGA - DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TAGI:
Na wstępie – tytułem wprowadzenia – zajmując się tylko drogą kołową «drogą dla pojazdów» – rozważania:... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

GRANICA PRZESTRZENNA PASA DROGOWEGO

TAGI:
O ile w płaszczyźnie poziomej można określić pewne, sztywne ramy pasa drogowego, takie jak stwierdzenie, że granicę pasa drogowego wyznacza... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

PROBLEMATYKA ODKAŻANIA I DEZYNFEKCJI MIAST W ASPEKCIE OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM

TAGI:
Podczas ostatnich kilku miesięcy w internecie pojawiło się wiele różnych opracowań i przepisów na to, jak skutecznie walczyć z... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

JESIENNE ROBOTY UTRZYMANIOWE POBOCZY DRÓG – CO KONIECZNIE NALEŻY ZAPEWNIĆ

TAGI:
Jesienne prace utrzymaniowe stanowią w dużej części kontynuację robót letnich, ale są także przygotowaniem drogi do jej użytkowania w... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

PRZEJĘCIE DROGI PRZEZ GMINĘ

TAGI:
Do gminnej puli terenów komunikacyjnych wlicza się m.in. drogi gminne. Zasób ten może być powiększany nie tylko poprzez działa... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

FORMY WSPÓŁPRACY GMIN Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI W ZAKRESIE PROWADZENIA PARKINGÓW

TAGI:
Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych oraz jakości świadczonych usług parkingowych, stanowi jeden z mierników prawidłowe... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

SPECUSTAWA DROGOWA A PRAWO BUDOWLANE

TAGI:
W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nieuregulowanych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

OCENA PORÓWNAWCZA CECH KONSTRUKCYJNYCH WALCÓW DROGOWYCH STALOWYCH I OGUMIONYCH

TAGI:
Walcem drogowym nazywamy maszynę składającą się z zespołu cylindrycznych walców, służących do zagęszczania powierzchni gruntu lub war... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

STAROGARD OŚWIETLONY NA MEDAL

TAGI:
Sposób i jakość oświetlenia dróg i terenów publicznych w Starogardzie Gdańskim docenił Polski Związek Przemysłu Oświetl... WRZESIEŃ
5 (52) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

PAS DROGOWY DROGI PUBLICZNEJ W UJĘCIU DWUWYMIAROWYM

TAGI:
Nieruchomości drogowe dość specyficzne z racji charakteru ich użytkowania, podlegają regulacji przepisów szczególnych. Ustawa... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

WYCHODZĄC Z DOMU – BEZPIECZNY POWRÓT DO AKTYWNOŚCI

TAGI:
Dzisiejsze czasy charakteryzują się stresem, pośpiechem, rozpaczliwym podążaniem za modą i pieniądzem. Pomimo chwilowego wstrzymania oddechu... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

SPECJALISTYCZNA CHEMIA DROGOWA. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE USZCZELNIEŃ NAWIERZCHNI NA ETAPIE BUDOWY,UTRZYMANIA I NAPRAW NAWIERZCHNI - TRANSMAG

TAGI:
W Polsce od ponad 10 lat co roku przybywa wiele kilometrów nowych dróg. Wiele dróg jest przebudowywanych i modernizowan... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

TARCZA 4.0 A UMOWY W BRANŻY DROGOWEJ

TAGI:
Aktualny stan gospodarki, na który wpływ ma sytuacja covidowska, należy uznać za skomplikowany i złożony. Z jednej strony kolejne bra... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

MODYFIKACJA UMÓW PODWYKONAWCZYCH NA PODSTAWIE TZW. USTAWY COVID-19 - ROLA ZAMAWIAJĄCEGO

TAGI:
Regulacje ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZNAKÓW DROGOWYCH

TAGI:
Każdy użytkownik dróg publicznych zdaje sobie sprawę, jak ważne jest prawidłowe ich utrzymanie i oznakowanie. W dużej mierze od właśc... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

ZARZĄDCA DROGI A COVID-19 EUROPEJSKIE WYTYCZNE W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

TAGI:
Od marca tego roku tematem numer jeden jest koronawirus – SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Podobnie jak SARS i MERS... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

AUTORSKI SYSTEM ZRASZAJĄCY ZAAPLIKOWANY W ZAMIATARKACH SAMOZBIERNYCH, ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU PYŁÓW PM10 I PM2,5

TAGI:
Wraz z postępującym zanieczyszczeniem środowiska, w wyniku emisji pyłami PM10 oraz PM2,5 bardzo ważnym problemem staje się wprowadzanie wsze... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

RUSZYŁA 22 EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2020 ROKU

TAGI:
Celem Konkursu jest nie tylko promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia, ale także nagradzanie efektu pracy... LIPIEC
4 (51) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

PRZYBĘDZIE TRWAŁYCH DRÓG SAMORZĄDOWYCH Z ASFALTEM WYSOKOMODYFIKOWANYM Z LOTOS ASFALT

TAGI:
Asfalty nowej generacji typu HiMA (highly modified asphalt) dzięki ponadstandardowym właściwościom funkcjonalnym pozwalają na optymalizację... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIERZCHNI SZTYWNYCH

TAGI:
Jednym z wyzwań współczesnego drogownictwa jest zapewnienie trwałości konstrukcji nawierzchni przy stale zwiększającym się obciążeniu... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

ŻORY Z NAGRODĄ ZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ OŚWIETLENIOWĄ

TAGI:
Kontynuujemy cykl dotyczący przedstawiania laureatów organizowanych w Warszawie 28. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleni... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W SMART CITY

TAGI:
Świat pędzi do przodu jak nigdy dotąd, a głównym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy stała się technologia. Dzięki ni... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

WPŁYW SIŁY WYŻSZEJ NA REALIZACJE ZAMÓWIEŃ Z BRANŻY DROGOWEJ I WZAJEMNE ROSZCZENIA

TAGI:
Epidemia COVID-19 wywołuje szereg konsekwencji w obszarze realizacji inwestycji w branży drogowej. Doświadczenia ukazują, że epidemia wpływa... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

SKUTECZNY KONKURS NA PRACE PROJEKTOWE W BRANŻY DROGOWEJ

TAGI:
Analiza danych sprawozdawczych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych ukazuje, że procedura konkursowa jest wykorzys... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

JAK POZYSKAĆ ŚRODKI Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH?

TAGI:
Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

DŹWIĘKOCHŁONNA BARIERA OCHRONNA „ERNA” (SECUTEC)

TAGI:
W ostatnich latach drogi w Polsce przeżyły prawdziwą metamorfozę. Zbudowano wiele kilometrów dróg szybkiego ruchu i autostrad,... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

UTRZYMANIE ZIELENI NA POBOCZACH DRÓG Z UWZGLEDNIENIEM WYKASZANIA I KARCZOWANIA (HUSQVARNA I ARIES POWER)

TAGI:
Projektowanie zieleni przydrożnej należy do zadań projektantów zieleni i współpracujących z nimi specjalistów z dziedzi... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

ZBROJENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH SIATKAMI STALOWYMI ROAD MESH®

TAGI:
W artykule omówiono doświadczenia wynikające z wykorzystania siatki stalowej RoadMesh® do zbrojenia nawierzchni podatnych i sztyw... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

MASZYNY KOMUNALNE DO NAPRAW NAWIERZCHNI

TAGI:
W nawierzchniach asfaltowych do wykonania remontu potrzebne są specjalistyczne maszyny i urządzenia. W zależności od rodzaju prac konieczne... MAJ
3 (50) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Uszkodzenia i remonty przęseł betonowych od A do Z

TAGI:
Konstrukcje betonowe ulegają często korozjom związanym z niewłaściwym zaprojektowaniem zbrojenia lub jego złym ułożeniem i obudowaniem miesz... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowoczesna technologia zamiatania ulic w kontekście efektywnego prowadzenia pozimowych porządków w pasach drogowych

TAGI:
Kilkanaście lat temu zamiatania dokonywano zamiatarkami z walcowymi, obrotowymi szczotkami zgarniającymi zmiotki do przykrawężnikowej części... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestorze bądź niezależny! Zabezpiecz się przed zejściem wykonawcy z placu budowy

TAGI:
Pomimo upływu lat i wzrostu doświadczenia inwestorów i generalnych wykonawców, problemy związane z realizacjami inwestycji dro... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Międzynarodowe Targi Światło 2020 - wyniki konkursu na najlepiej oświetloną gminę

TAGI:
W dniu 5 lutego 2020 r. podczas Gali otwarcia Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2020 i Targów ELEKTROTECHNIKA 2020 w Warszawie o... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Olsztyn świeci przykładem

TAGI:
Stolica Warmii i Mazur kolejny raz została wybrana najlepiej oświetlonym miastem w Polsce. Laur został przyznany nie tylko w kategorii oświe... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Sposoby przedłużania trwałości konstrukcji nawierzchni

TAGI:
Trwałość konstrukcji nawierzchni to jedno z kluczowych zagadnień w kontekście parametrów nawierzchni drogowych. Przez trwałość należy... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Trwałość nawierzchni asfaltowych – spojrzenie techniczne i ekologiczne

TAGI:
W codziennej pracy zarządcy drogi czy firmy drogowej uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na aspektach technicznych i formalnych. Czyn... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy era elektromobilności w Polsce zacznie się od autobusów?

TAGI:
29 stycznia 2020 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie dokonano Gospodarczego Otwarcia Roku. Przy udziale przedstawicieli rz... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zmieniły się obowiązki zamawiającego dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

TAGI:
Regulacje, nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., w zakresie w jakim dotyczą... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zabezpieczyć się w umowie- przykładowe klauzule kar umownych dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

TAGI:
Zgodnie z art. 436 pkt 5 lit a) nowego P.z.p. umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawie... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Porządki na drogach po zimie– co zmieniło się w obowiązkach dróg?

TAGI:
Zarządcy dróg mają sporo pracy po sezonie zimowym. Uporządkowanie dróg, naprawy nawierzchni i poboczy, malowanie pasów... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Ekologiczne metody wczesnowiosennego oczyszczania ulic

TAGI:
Oczyszczanie ulic ma na celu zapewnienie w mieście odpowiednich warunków sanitarnych i porządku oraz bezpieczeństwa i swobody ruchu u... MARZEC
2 (49) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie konstrukcji nawierzchni

TAGI:
Projekt konstrukcji nawierzchni jest elementem dokumentacji projektowej drogi. Prawidłowo wykonany stanowi podstawę odpowiedniej trwałości d... STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Zwalczanie śliskości drogowej. Jakie metody i jakie środki stosować?

TAGI:
Przy wykorzystaniu transportu samochodowego przewozi się obecnie kilka razy więcej towarów niż koleją, co uzmysławia, jakie znaczenie... STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA INWESTYCJE DROGOWE W PERSPEKTYWIE ZMIAN

TAGI:
Pomimo że ustanowione ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe P.z.p.) regulacje nie odcinają się od doty... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

NOWOŚCI W ZNAKACH DROGOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

TAGI:
Sytuacja na drodze, ciągłe remonty, jak również specyfika ruchu drogowego wymaga od zarządcy drogi przeniesienia obowiązujących w prz... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

TAGI:
Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być t... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowych na drogach gminnych

TAGI:
Jednym ze sposobów na szybki remont drogi jest recykling, który pozwala skrócić czas do oddania remontowanej drogi do r... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy możliwe jest dokonanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna?

TAGI:
W maju 1975 r. Skarb Państwa nabył aktem notarialnym od osoby fizycznej, w trybie art. 6 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywła... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak pozbawić drogę gminną lub powiatową jej kategorii

TAGI:
Zagadnienia związane z pozbawieniem kategorii drogi publicznej budzą wątpliwości i sprzeczności w orzecznictwie sądów administracyjny... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zaliczyć drogę do kategorii drogi powiatowej lub gminnej

TAGI:
W polskim prawie brakuje jednoznacznych przepisów, które wskazywałyby, że po wydaniu negatywnej opinii co do klasyfikacji dane... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów

TAGI:
Katalog typowych drogowych obiektów mostowych i przepustów stanowi narzędzie wspomagające proces decyzyjny dla zarządcó... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Przejazdy dla rowerzystów

TAGI:
Prawidłowe zaprojektowanie przejazdu dla rowerów i właściwe jego oznaczenie nadal sprawia wiele kłopotów, czego dowodem są nie... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Jesienne utrzymanie dróg na terenach objętych szkodami górniczymi

TAGI:
Na drogach, na których występowały lub występują szkody górnicze wywołane zapadaniem się podbudowy drogi szczególnego z... WRZESIEŃ
5 (46) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

TAGI:
Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważnie... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Analiza pracy zamiatarek podciśnieniowych w kontekście zastosowania ich do pozimowego zamiatania dróg i ulic

TAGI:
W artykule przedstawiono systemy podciśnieniowego zbierania i załadunku w samobieżnych zamiatarkach podciśnieniowych. Ponadto opisano metodo... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni

TAGI:
Wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi nie jest sprawą prostą. Wielu projektantów zapomina o dokładnej analizie w tym zak... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom na drodze w praktyce zarządcy drogi

TAGI:
Jednym z zadań zarządcy drogi jest okresowy pomiar poziomów substancji lub energii w środowisku, które zostały do niego wprowa... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Dotacje z Unii Europejskiej na drogi samorządowe

TAGI:
Dotacje z Unii Europejskiej na budowę lub modernizację dróg można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusze strukturalne COSME

TAGI:
Fundusze strukturalne są najważniejszym instrumentem polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich głównym celem jest niwelowanie r&oac... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowinki technologiczne

TAGI:
Przedstawiamy najciekawsze nowinki technologiczne stworzone z myślą o budowie i utrzymaniu dróg lokalnych. STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

TAGI:
Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudni... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zwalczanie śliskości dróg

TAGI:
Śliskość na drogach stanowi nie tylko utrudnienie dla ruchu, lecz także przyczynę większości wypadków drogowych. Dlatego tak ważne w... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wypadki na drodze a zarządca drogi

TAGI:
Jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych są zła nawierzchnia drogi, błędy w oznakowaniu robót drogowych oraz nadmie... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusz Dróg Samorządowych

TAGI:
13 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Remont drogi a kwestia umowy zarządcy drogi z jej wykonawcami i podwykonawcami

TAGI:
Zarządcy drogi podejmują się często różnego rodzaju prac związanych z remontem i modernizacją dróg. Umowa z wykonawcami i podw... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Odłączenie z księgi wieczystej działki nieobjętej zakresem wykonywania służebności przesyłu – studium przypadku

TAGI:
Zarządca drogi musi mieć świadomość, że ograniczone prawo rzeczowe ustanowione oświadczeniem właściciela w formie aktu notarialnego, obejmuj... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Lokalizacja dróg rowerowych

TAGI:
W Polsce wciąż obecna jest tendencja do rozdzielenia ruchu samochodowego i rowerowego – głównie w celu poprawienia warunk&oacut... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Kompleksowe planowanie miejskiej infrastruktury drogowej

TAGI:
W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój polskich miast i wsi. Wiele małych miejscowości, w których jeszcze 10&min... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wzmacnianie podłoży gruntowych

TAGI:
Istnieje wiele metod wzmocnienia podłoża. Ich zastosowanie pozwala na podniesienie nośności i zachowanie stateczności podłoża. Wykorzystanie... LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowinki technologiczne

TAGI:
Przedstawiamy najciekawsze nowinki technologiczne stworzone z myślą o budowie i utrzymaniu dróg lokalnych. LISTOPAD
6 (41) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Warstwy z mieszanek niezwiązanych – wymagania i materiały

TAGI:
Warstwy z mieszanek niezwiązanych stanowią jedno z najpopularniejszych rozwiązań w konstrukcji nawierzchni drogi, warto zatem usystematyzowa... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Polewarko-zmywarki samochodowe

TAGI:
W oczyszczaniu ulic niebagatelną rolę odgrywają polewarko- -zmywarki samochodowe, których konstrukcję i działanie omówiono w n... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Z czego budować zatoki autobusowe?

TAGI:
Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobus... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Parametry dróg dla rowerów

TAGI:
Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relac... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak projektować i wykonywać krawędzie jezdni bitumicznych

TAGI:
Projektując drogi, nie wolno zapominać o właściwym zaprojektowaniu i wykonaniu stref krawędziowych. Błędy konstrukcyjne popełnione w tym obs... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Prawne aspekty kształtowania terenów zieleni w pasach drogowych

TAGI:
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, należy do zarz... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Powierzchnia nieruchomości w aspekcie wyceny na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

TAGI:
Sporządzając wycenę nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną, rzeczoznawca majątkowy musi dokonać wyboru właściwego podejścia oraz me... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Ochrona danych osobowych dla zarządców dróg

TAGI:
Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych oso... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabycie nieruchomości w trybie art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami-studium przypadku

TAGI:
W lipcu 2017 r. właściciel nieruchomości przedłożył zarządcy drogi wniosek o wykup prawa własności do nieruchomości, na której znajdu... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Green Velo – stracona szansa?

TAGI:
Analiza zalet i wad zrealizowanej inwestycji pozwala na uniknięcie błędów w realizacji kolejnych, dlatego też przedstawiamy ocenę ist... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zagadnienia analizy niezawodności wybranych rozkładarek mas mineralno-bitumicznych

TAGI:
Jak wybrać niezawodny sprzęt? Przedstawiona w artykule analiza wskazuje, że przed decyzją o zakupie sprzętu warto zwrócić uwagę na za... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Kosiarki mechaniczne służące do utrzymania zieleni w pasach drogowych

TAGI:
Rozpoczyna się właśnie okres koszenia traw w obszarze pasa drogowego. Podpowiadamy, jaką kosiarkę wybrać, by optymalnie wykorzystać jej możl... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zdrowotność, witalność a statyka drzew – różnice w diagnozie

TAGI:
Diagnoza drzew obejmuje ocenę kondycji zdrowotnej, witalności albo statyki drzewa z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. Pierwsze zagadnie... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

W maju wszystkie drogi znów poprowadzą do Kielc

TAGI:
Już 8–10 maja w Targach Kielce odbędzie się kolejna edycja XXIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polsk... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Co nowego online na maj i czerwiec 2018

TAGI:
W Strefie dla Profesjonalistów zamieszczamy narzędzia pomocne w codziennej pracy oraz artykuły. Chcemy, by zamieszczane materiały mia... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

ABC infrastruktury rowerowej

TAGI:
Rośnie popularność roweru jako środka transportu, w związku z czym coraz więcej gmin decyduje się na budowę infrastruktury rowerowej. Przypo... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Rowerem po dawnych liniach kolejowych

TAGI:
Pomysł przekształcania dawnych linii kolejowych na drogi rowerowe nie jest niczym nowym, jednak ostatnio bardzo zyskał na popularności. Ze w... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Gdzie lokalizować drogi rowerowe?

TAGI:
Świadomość zbyt małej liczby dróg rowerowych w Polsce wzrasta, co przejawia się w coraz częstszych decyzjach o ich budowie. Niestety... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Partnerstwo publiczno-prywatne

TAGI:
Finansowanie i realizacja inwestycji drogowych może się odbywać w różnych trybach i systemach wynikających z całkiem bogatego w tym z... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Odpady na drogach

TAGI:
W trakcie eksploatacji, remontu i budowy dróg powstaje wiele odpadów, z których utylizacją zarządcy dróg zwykle... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Sytuowanie obiektów budowlanych i reklam przy drodze

TAGI:
Lokalizacja obiektów budowlanych i reklam przy drodze wciąż budzi wiele wątpliwości dotyczących zarówno minimalnych odległości... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Odszkodowanie a roszczenie o zapłatę odsetek

TAGI:
W jakim trybie może być dochodzone przez właściciela nieruchomości roszczenie o zapłatę odsetek, gdy zarządca drogi spóźni się z wypł... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy potrzebne jest odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych?

TAGI:
Przy projektowaniu drogi trzeba spełnić wiele wymagań stawianych przez inwestorów, pozostając przy tym w zgodzie z przepisami i norma... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wiosenne roboty utrzymaniowe

TAGI:
Koniec zimy dla zarządców dróg, choć pozwala zapomnieć o nieustannej gotowości do walki ze śniegiem i lodem na drogach, wcale... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Przegląd sprzętu do pozimowego zamiatania dróg

TAGI:
Jednym z podstawowych zadań związanych z utrzymaniem dróg jest ich oczyszczanie. W okresie pozimowym najczęściej wykorzystywane są za... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Cechy pokroju drzew a prawdopodobieństwo ich złamania się i wywrócenia – wskazania do diagnozy

TAGI:
Cechy pokroju są ważnym składnikiem oceny prawdopodobieństwa złamania się lub wywrócenia drzew. Zdarza się, że zdrowe i nieuszkodzone... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wycena nieruchomości drogowych

TAGI:
Niezbędnym elementem procesu ujednolicania zasad wycen nieruchomości drogowych jest ich unifikacja. Prezydent Polskiej Federacji Stowarzysze... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Budowa drogi na granicy działki

TAGI:
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi wiąże się z koniecznością wykonania wielu zadań, w tym ustalenia odszkodowania, a także przejęcia nie... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Remont czy odbudowa? Droga bez kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego

TAGI:
Kiedy mamy do czynienia z remontem, a kiedy z odbudową drogi? Czy można podjąć decyzję o lokalizacji drogi, nie ustalając jej kategorii? Prz... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

TAGI:
Podbudowa jest warstwą w konstrukcji drogi, której podstawową funkcją jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na warst... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Otoczenie drzewa a prawdopodobieństwo wywrotu i złamania. Wskazania do diagnozy

TAGI:
Oprócz zasadniczych czynników, takich jak zgnilizna, pęknięcia czy dziuple, na wywracanie się i łamanie drzew mają wpływ cechy... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Beton szansą na trwałe drogi zamiejskie

TAGI:
Mimo dużej popularności mieszanek betonowych w innych krajach w Polsce wciąż najwięcej buduje się dróg o nawierzchni bitumicznej lub... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Długowieczność nawierzchni betonowych a NGCS – nowa metoda ulepszania nawierzchni

TAGI:
Drogi betonowe są produktem długowiecznym, którego okres użytkowania (bez generalnej rekonstrukcji nawierzchni) przekracza niekiedy 5... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Sezon zimowy 2017/2018 rozpoczęty

TAGI:
Zagadnienia dotyczące zimowego utrzymywania dróg i ulic są bardzo szerokie, jednak w niniejszym artykule skupiono się głównie... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

TAGI:
Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na koniecznos... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyroby syntetyczne w warstwach bitumicznych

TAGI:
Dynamiczny rozwój sieci drogowej w Polsce wiąże się z chęcią poszukiwania przez inwestorów możliwości zmniejszenia kosztów budowy... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Dobór parametrów geometrycznych ulic w terenie zurbanizowanym

TAGI:
Bardzo szybki rozwój i urbanizacja terenów zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedn... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Budowa dróg betonowych na terenach wiejskich

TAGI:
Budowa dróg na terenach słabo zurbanizowanych i wiejskich wymaga indywidualnego podejścia. Czym należy się kierować przy ich projekto... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Uszkodzenia drzew na terenach zurbanizowanych – wskazania do diagnozy

TAGI:
Drzewa są ważnym elementem towarzyszącym drogom oraz zabudowie miast i wsi, pełniącym funkcje sanitarne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Ciche nawierzchnie drogowe – czy faktycznie są skuteczne?

TAGI:
Hałas komunikacyjny jest jednym z większych problemów występujących w zabudowie miejskiej. Z roku na rok na polskich drogach przybywa... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Optymalny wybór kruszyw, cementów lub domieszek przy budowie dróg betonowych

TAGI:
Drogi betonowe stają się coraz popularniejsze zarówno w obszarach lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Prawidłowe zaprojektowanie... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zbrojenie nawierzchni betonowych – czy zawsze jest potrzebne i jakie warto wybrać na drogach lokalnych?

TAGI:
Nawierzchnie betonowe od kilkunastu lat cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to głównie z ich trwałości sięgającej nierzadk... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Beton wałowany – sposób na tanie i trwałe nawierzchnie

TAGI:
W „Programie budowy dróg na lata 2014-2023” zaplanowano budowę 809 km dróg krajowych z nawierzchnią z betonu cemen... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Odwrócony VAT – problemy w branży drogowej

TAGI:
Uchwalona w grudniu 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z po... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie taki diabeł straszny… Odtworzenie nawierzchni betonowej w praktyce

TAGI:
Wielu inwestorów obawia się budowy dróg o konstrukcji sztywnej ze względu na koszty inwestycji oraz problemy z utrzymaniem tyc... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak przeprowadzić przebudowę sieci uzbrojenia terenu w związku z realizacją inwestycji drogowych

TAGI:
Wydana przez organ administracji publicznej decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiera fakultatywnie ustalenia dotycząc... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Planowanie infrastruktury rowerowej – praktyczne porady

TAGI:
Użytkownicy rowerów często skarżą się, że w pierwszej kolejności powstaje infrastruktura rowerowa, która nie rozwiązuje żadnyc... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Neuötting – innowacyjne połączenie ekranów akustycznych z fotowoltaiką

TAGI:
Hałas komunikacyjny i jego negatywny wpływ na człowieka i środowisko to jeden z najistotniejszych problemów współczesnej cywil... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Park maszynowy zarządcy dróg. Optymalne sposoby wykorzystania sprzętu na wiosnę

TAGI:
Gdy śnieg na drogach stopnieje, w miejsce pługów wjeżdżają zamiatarki, malowarki, recyklery i remontery drogowe. Wraz ze zmianą pory... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wiosenne porządki. Usuwamy materiał uszorstniający z poboczy

TAGI:
Wraz z nastaniem wiosny czas rozpocząć wiosenne porządki polegające m.in. na usunięciu materiału uszorstniającego, który zalega na dr... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

ŚWIATŁO dla samorządów Wszystkie drogi prowadzą na AUTOSTRADĘ

TAGI:
Już 22 marca 2017 rozpocznie się XXV edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie. Przez trzy dni zarządcy dróg będą mie... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

artykuł testowy

TAGI:
example lead STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wypadkowość rowerzystów, a nowe technologie

TAGI: BRD, ŚCIEŻKI ROWEROWE, INNOWACJE, INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Kilka tygodni temu otwarto pierwszą w Polsce drogę rowerową, która po zmroku emituje niebieskie światło. Jej stworzenie miało na celu... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowe zniszczenia dróg. Które naprawy warto wykonać późną jesienią?

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Zimą powstaje najwięcej zniszczeń nawierzchni, szczególnie bitumicznych. Stopień uszkodzenia dróg zależy przede wszystkim od j... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Asfalt modyfikowany gumą szansą na trwalsze drogi samorządowe

TAGI: NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Na polskich drogach, nawet już po prowadzonym obecnie programie budowy autostrad i dróg ekspresowych, nastanie czas szczególne... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnia ścieżki czy drogi dla rowerów?

TAGI: POLEMIKA, ŚCIEŻKI ROWEROWE, INFRASTRUKTURA ROWEROWA
W „Drogach Gminnych i Powiatowych” nr 2 (25) marzec-kwiecień 2016 r. ukazał się ciekawy artykuł Tomasza Sochackiego pt. Bezpiecz... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Cementy w drogowych nawierzchniach sztywnych. Czy warto je stosować?

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE
Obecnie w Polsce królują drogi o nawierzchni podatnej – bitumicznej. Od kilku lat coraz większą popularność zdobywają jednak r&... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE
Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą je... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Tajniki prawidłowego wykonania krawędzi jezdni bitumicznych

TAGI: FINANSE, REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, KOSZTORYS, UTRZYMANIE POBOCZY
Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów uszkodzeń na drogach zamiejskich są zniszczenia przy krawędzi jezdni. Problem ten dotyczy w... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Warstwa z mieszanki BBTM jako przykład cichej nawierzchni

TAGI: INNOWACJE
Wraz z wejściem w 2006 roku na polski rynek pakietu nowych norm europejskich dotyczących wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych pojawił... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

W służbie ekologii i finansom. Wykorzystanie materiałów ze starych nawierzchni do budowy nowych dróg

TAGI:
Wykorzystanie materiałów ze starych nawierzchni do budowy nowych dróg MAJ
3 (26) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ